Gegevens

Oriënterend gesprek/intake is gratis.

Per sessie € 75.-. De sessie duurt meestal tussen een uur en vijf kwartier. De tijdsduur laten we in goed overleg afhangen van de ingebrachte problematiek en van het op dat moment te bereiken resultaat.

Beroepsgegevens:
VIT 530.17.A
RBCZ licentie 200020R
AGB-codes 94-009365 en 90-107063 (zorgverlenerscodes)
AGB-codes 94-057818 en 90-066986 (praktijkcodes)
KvK 3434 1495
Op de site van de VIT vind je de meest recente gegevens wat betreft vergoedingen.

Klachtrecht:
Mocht je als cliënt onverhoopt ontevreden zijn over mijn functioneren als therapeut, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst rechtstreeks. Kunnen we de klacht samen niet oplossen, dan kun je als cliënt gratis een beroep doen op een klachtenfunctionaris. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Je kunt hiertoe contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de VIT.

Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kun je met je klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de SCAG, het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.
Ik ben daarbij aangesloten.

Praktijkadres:
Leen Speelman
Meidoornstraat 20
1115BG Duivendrecht
06-49982473
020-4165131
leen@leenspeelman.nl

Een kleine 10 minuten lopen vanaf station Duivendrecht; neem uitgang Rijksstraatweg (staat aangegeven bij AH-to-go).
Je loopt de Rijksstraatweg in en dan is het de eerste rechts.
Loop je graag om: volg je TomTom.
Je kunt uiteraard ook met de auto of fiets komen. Beide kun je parkeren voor de deur.